Forbehandling af

varmforzinket stål

 

Når Indulak får indleveret varmforzinket gods kontrollerer vi varmforzinkningen. Om nødvendigt efterslibes emnerne, f.eks. gåes håndlisterne på værn o.lign. efter, så skarpe kanter eller knopper fjernes. Hele emnet slibes dog ikke, derfor vil de ujævnheder, som stammer fra varmforzinkningen være synlige i den færdige overfladebehandling.

Efter kontrolleringen af det varmforzinkede gods, forbehandles emnerne på samme måde som aluminiumsemnerne på vores 72m lange spray anlæg. Her sker chromatiseringen i henhold til standarden: DIN 50939. Forløbet for chromatiseringen på Indulaks sprayanlæg foregår således:

  • Surbejdse/affedtning ved 60[Ligning]C
  • Skylletrin standser surbejdsen/affedtningen
  • Chromatiseringen påfører 0,4 - 1,2 gram krom pr. m2
  • Skylletrin standser chromatisering
  • Afslutningsvis skylles emnerne i deioniseret ( Emnerne tørres i tørreovn ved maksimalt 100[Ligning]C objekttemperatur

forsidedias_2Der tages dagligt prøver af kemikalietankene, som anvendes til forbehandling. Derudover køres der dagligt testplader igennem sprayanlægget, som testes efter GSB's standarder. Denne regelmæssige kontrol af Indulaks forbehandlingsproces udføres for, at sikre Indulaks garanti på at hver enkelt produkt lever op til GSB's høje standarder.