GSB-certifikat

Indulak modtog i 1987 som den første i Danmark GSB’s godkendelse til overfladebehandling af aluminiumskomponenter til bygningsindustrien. GSB er en europæisk forening for virksomheder tilknyttet overfladebehandlingsindustrien. GSB stiller, sammen med det tyske RAL-institut, strenge krav til pulverfremstilling, forbehandling, lakering og hærdning.

Der er kun ganske få lakeringsvirksomheder, der er certificerede, og GSB udfører løbende uanmeldte inspektioner for at sikre, at de tekniske kvalitetskrav overholdes. Ligeledes kommer Indulaks tekniske personale løbende på uddannelse, hvor de opdateres med den nyeste viden på området.

Nedenfor ses beviset på Indulaks GSB-godkendelse.

GSB-Bevis2