Forbehandling af

aluminium 

Som GSB-godkendt overfladebehandler sker forbehandlingen af aluminiumsemner efter meget skrappe GSB-standarder.

Vores leverandører af kemikalier til forbehandling er ligeledes GSB-godkendte. 

Hos Indulak foregår forbehandlingen på vores 56 meter lange spray anlæg. Her sker forbehandlingen i henhold til standarden GSB AL 631. Aluminiummet gennemgår følgende processer:  

  • Surbejdse/affedtning og ætsning ved 55 grader C
  • Skyl
  • Skyl med deioniseret vand (<30 microsiemens)
  • Kromfri passivering
  • Skyl
  • Skyl (<30 microsiemens)
  • Emnerne tørres i tørreovn ved maksimalt 130 grader C objekttemperatur
behandling_aluminium_1

Der tages dagligt prøver af kemikalietankene, som anvendes til forbehandling.
Derudover køres der dagligt testplader igennem sprayanlægget, som testes efter GSB's standarder.

Denne daglige kontrol af Indulaks forbehandlingsproces udføres, for at sikre at Indulak kan garantere, at hver enkelt produkt lever op til GSB's høje standarder.