Forbehandling af

aluminium 

Som GSB-godkendt overfladebehandler sker forbehandlingen af aluminiumsemner efter meget skrappe GSB-standarder.

Vores leverandører af kemikalier til forbehandling er ligeledes GSB-godkendte. 

 

Hos Indulak foregår forbehandlingen på vores 72 meter lange spray anlæg. Her sker chromatiseringen i henhold til standarden: DIN 50939. Forløbet for chromatiseringen på Indulaks sprayanlæg foregår således:

  • Surbejdse/affedtning ved 60[Ligning]C
  • Skylletrin standser surbejdsen/affedtningen
  • Chromatiseringen påfører 0,4 - 1,2 gram krom pr. m2
  • Skylletrin standser chromatisering
  • Afslutningsvis skylles emnerne i deioniseret (<30 microsiemens) vand
  • Emnerne tørres i tørreovn ved maksimalt 100[Ligning]C objekttemperatur
behandling_aluminium_1

Der tages dagligt prøver af kemikalietankene, som anvendes til forbehandling.
Derudover køres der dagligt testplader igennem sprayanlægget, som testes efter GSB's standarder.

Denne daglige kontrol af Indulaks forbehandlingsproces udføres, for at sikre at Indulak kan garantere, at hver enkelt produkt lever op til GSB's høje standarder.